υπηρεσίες

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση και Παρακολούθηση

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Υποστήριξη Οικογένειας

Ομάδες Συνομηλίκων

Παρέμβαση στο σχολείο

Παρέμβαση στο σπίτι